Начало 2021-12-30T19:12:00+00:00

Дезинфекция питейна вода

eOxide LQ 85 (ClO2) е алтернатива на най-използваните средства за дезинфекция на питейна вода – хлор газ и натриев хипохлорит. Водните разтвори на хлорен диоксид са изключително мощни дезинфектанти дори и в много ниски концентрации.

Прочети повече

Huwa San показва доста широк диапазон на антибиотична активност. Поради тази си характеристика  представлява реална алтернатива за продукти базирани на халогени като хлор, бром или йод, алдехиди, феноли, квартернерни амониеви съединения и други.

Прочети повече

Почистващи препарати

ЕOX-SOV Натурални ПАВ

Натурални Повърхностно Активни Вещества получени чрез нано технологии намират все по-голямо приложение в различните производства и отговарят на все по-високите критерии за опазване на околната среда.

Прочети повече