Huwa San 2018-02-14T09:41:54+00:00

Huwa-San

ново поколение екологична дезинфекция

Уникалният състав на Huwa San е безопасен за хората и околната среда и гарантира максимална хигиена. Huwa San показва доста широк диапазон на антибиотична активност. Поради тази си характеристика  представлява реална алтернатива за продукти базирани на халогени като хлор, бром или йод, алдехиди, феноли, квартернерни амониеви съединения и други.

Спецификация

Хранително – вкусовата промишленост

Уникалният състав на Huwa San е безопасен за хората и околната среда и гарантира максимална хигиена. Huwa San показва доста широк диапазон на антибиотична активност. Поради тази си характеристика  представлява реална алтернатива за продукти базирани на халогени като хлор, бром или йод, алдехиди, феноли, квартернерни амониеви съединения и други.

Презентация

Агро – индустрия и ветеринарна употреба

Хува – сан дезинфекцира парници, помещения за гледане на животни, контейнери, инструменти и водни системи, като позитивно рефлектира върху растежа на растенията и животните. Дезинфектант за плодове и зеленчуци. Измиването или пръскането на плодове и зеленчуци по време на обработване или пакетиране с разтвор на Хува – сан повишава тяхната свежест и срок на годност.

Спа и уелнес

Хува – сан осигурява отлична дезинфекция в и около плувните басейни, във всички видове места за забавления и санитарни помещения, без да оставя миризма или да прави повърхностите хлъзгави. Много подходящ за дезинфекция на сануни, поради високата ефикасност при високи температури и тъй наречения депо ефект, прониква в порестата повърхност на дървото. Повърхностите просто се напръскват и се оставят да изсъхнат, без да се изплаква.