Манган и Желязо 2017-06-03T15:25:12+00:00

Манган и Желязо

 

EOxide LQ 75 е 0,75% разтвор на практически чист хлорен диоксид във вода.

Освен че е отличен биоцид за борба с бактерии, бактериални спори, гъби, протозои, вируси, водорасли и биофилм. EOxide LQ 75 се използва за предварителна обработка на водата с цел  отстраняване на желязо и манган от питейна вода и отпадъчни води.

Желязо и манган

Желязо (Fe) и манган (Mn) са причиняват редица проблеми във водоснабдяването. Над 0,3 мг / л желязо и 0,05 мг / л манган, причиняват естетични проблеми като оцветяване на водата, мътност и неприятен вкус.

Наличието на желязо и манган може също да ускори биологичната активност, допълнително утежнявайки вкус, мирис и цвят на водата.

Хлорният диоксид селективно окислява сравнително разтворимите Fe (II) и Mn (II) до неразтворими видове Fe (III) и Mn (III или IV).

Получената утайка от неразтворими съединения на желязото и мангана се отстранява чрез филтруване или утаяване, последвано от разтваряне. Всеки остатък от Fe (II) и Mn (II) се отстранява от хидратирани видове желязо и манган, покрити с филтърната среда, където задържаните йони се оксидират до неразтворимата форма.

В допълнение хлорният диоксид може да окислява органичните комплексообразуватели, които подпомагат запазването на желязото и мангана в разтвора. В някои случаи хлорният диоксид действа чрез унищожаване на биофилма, който капсулира органично свързаните метални йони, като им попречат да бъдат окислени чрез разпространение на окислителни биоциди или бактерии, гъбички и вируси, причиняващи заболявания.