Охладителни кули 2018-02-14T10:05:30+00:00

Охладителни кули

Охладителните кули с комбинацията си от влага, топлина, въздух и хранителни вещества създават идеална среда за растежа на микроорганизмите. В резултат на тази биологична активност се появяват редица сериозни проблеми:
• Образуване на дебел слой слуз и биофилм върху повърхностите за пренос на топлина, което води до намаляване на топлинната ефективност
• Повишена корозия в резултат на образуването на електрохимични клетки в рамките на биофилма се дължи на наличието на анаеробни бактерии в биофилма
• Намаляване на ефективността на добавените корозионни инхибитори поради блокиране на контакт на инхибитора с металната повърхност
• Повишен разход на енергия за преодоляване на допълнително триене, създадено от присъствието на биофилм
• Неприятни миризми
• Потенциал за развитие на патогенни микроорганизми (напр. Legionella)

Поради тези причини охлаждащата вода трябва да бъде третирани с биоциди, за да контролира биологичната активност Контролът на биологична активност в охладителни кули Конвенционалните биоциди като хлор и бром не са особено подходящи за поддържане на ниски нива на бактериите в охладителни системи, тъй като не могат да проникнат през слузестата обвивка на биофилма и да стигнат до бактериите. Хлорния диоксид преодолява всички тези проблеми, той е ефективен срещу алги, бактерии, спори на бактерии, гъбички, протозони и вируси и е единственият метод за дезинфекция, която е ефективна за контрол на биофилма. Хлор диоксид действа с пълна сила в широк диапазон на рН от 4 до 10, не реагира с амоняк или органични вещества във водата и в препоръчителната дозировка не е корозивен. Остатъчните количества хлор диоксид бързо се разграждат в околната среда до безвредни неорганични съединения, които правят отпадъчната вода по-малко токсична за околната среда, отколкото конвенционалните биоциди. Въпреки, че хлорните и бромните дезинфектанти се считат за широкоспектърни биоциди, те са относително неефективни срещу водорасли и обикновено не контролират биофилм. В допълнение, някои патогенни организми (особено cryptosporidlum), може да развие резистентност към хлор. Хлорния диоксид е биоцид ефективен срещу всички микроорганизми. Световната здавна организация ЕWGLY препоръчва хлор диоксид като най-добрата известна технология за контрол на Legionella в топли и студени водни системи. eOxide LQ75 (0,75% разтвор на хлор диоксид), съдържа незначителна част натриев сулфат и натриев хлорид в резултат на смесването на двата компонента. Дозиран в препоръчителната концентрация eOxide LQ-75 осигурява контрол на бактерии, спори, гъбички, протозони, вируси, водорасли и биофилм. Предимства на eOxide LQ75 • eOxide LQ75 е ефективен в широк диапазон на рН (4 -10) • eOxide LQ75 контролира бактерии, гъбички, вируси, биофилм, протозони и алги. • eOxide LQ75 не реагира с амоняк и не произвежда токсични съединения в контакт с органичната материя във водата. • eOxide LQ75 е ефективен при значително по-ниски нива на доза, отколкото хлор или бром. • eOxide LQ75 не е корозивен в препоръчителната дозировка • eOxide LQ75 бързо се разгражда до безвредни неорганични химически вещества eOxide LQ75 контролира биофилм по-ефективно, отколкото хлор, бром или който и да е друг биоцид, дори и да се дозира с прекъсвания. Причината eOxide LQ75да е толкова ефективен при контролиране на биофилма е, че това е разтвор на чист хлор диоксид във вода. Хлорния диоксид не хидролизира във вода и не реагира с полизахаридите, които слепват биофилма към повърхностите. По този начин хлорния диоксид е в състояние да се разпространи дълбоко в слоевете на биофилма и да унищожи микроорганизмите. Хлорът може да осигури контрол на биофилм в охладителни системи само ако системата е относително чиста и се дозира постоянно. Хлорът не е в състояние да проникне през биофилма и засяга само повърхностния слой. Бром е сравним с или малко по-добър от хлора за контрол на биофилма, освен ако бактериалното хранителен натоварване е високо. В последния случай бромът е лош избор за контрол на биофилм. Контрол на алги CleanOxide 75 контролира развитието на алги по-ефективно от хлора и брома дори когато се дозира с прекъсвания. Ако са налице условия за растежа на алги хлорът е ефективен само, при непрекъснато дозиране. Дори и в относително чисти охладителни системи хлорът често не успява да контролира алгите. Бромът като цяло е по-малко ефективен от хлора за контрол на алги. Корозия Използването на биоциди като хипохлорид и озон се свързва с повишена степен на корозия. Хлорния диоксид, генериран по традиционните методи, също поражда този проблем, защото съдържа около 20% свободен хлор и други корозионни продукти като солна киселина, образувани при производството. Хлорният диоксид, не е корозивно вещество. eOxide LQ75 е разтвор на чист хлорен диоксид. eOxide LQ75 не образува никакви корозивни странични продукти, нито при разпад да формира каквито и са корозивни съединения. Дори при използване на повишени нива на eOxide LQ75, няма да доведе до увеличаване на корозия (до 100 мг/л корозивност еквивалентна на корозивността на водата). Околна среда Използването на хлор като биоцид може да доведе до образуването на органични хлорни съединения, като реакция на органични съединения с хлор. Органохлорни съединения са двата известни канцерогени и устойчиви замърсители. Поради тези причини, изхвърлянето на пречистената вода от охладителните кули често пораждат екологични проблеми. Хлорния диоксид не формира органохлорни съединения. се използва като много по-ниски нива на дозировка, отколкототколкото хлор и се разгражда бързо (обикновено седемдесет и два часа) до безвредни неорганични съединения. По този начин, използване на eOxide LQ75 има много по-ниско въздействие върху околната среда, отколкото алтернативни биоциди.