eOxide LQ 75 2018-02-14T09:58:11+00:00

Хлорният диоксид е изключителен дезинфектант с много приложения, като дезинфекция на питейна вода, тръбопроводи и резервоари, дезинфекция на климатични системи, повърхности. eOxide LQ 75 съдържа 99.99% чист хлорен диоксид, който се генерира във вода чрез взаимодействие на два стабилни течни компонента. eOxide LQ 75 (ClO2) е алтернатива на най-използваните средства за дезинфекция на питейна вода – хлор газ и натриев хипохлорит. Няма никакви вредни остатъчни продукти в процеса на дезинфекция като хлорофеноли или халогенирани въглеводороди (например хлороформ, който е канцерогенен). Съединенията, образувани от реакцията на хлор диоксид с органични замърсители до голяма степен са незначителни по отношение на токсичност. Това прави eOxide LQ 75 идеален дезинфектант за третиране на питейна вода. eOxide LQ 75 има всички предимства на хлора без нито един от недостатъците му. Хлор диоксид е по-мощен дезинфектант от хлора в резултат на което се намалява използването на химикали и няма вредно въздействие върху околната среда. Лесен за приложение и за транспорт.

Приложения

Световната Здравна Организация препоръчва Хлорния Диоксид в ръководствата за качеството на питейната вода като постоянен дезинфектант за непрекъснат микробиологичен контрол.

Питейна вода
Питейна вода
Отпадъчни води
Отпадъчни води
Охладителни кули
Охладителни кули
Индустриални води
Индустриални води
Напоителни системи
Напоителни системи
Ветеринарна употреба
Ветеринарна употреба
Легионела
Легионела
Биофилм
Биофилм
Oбратна осмоза
Oбратна осмоза