eOxide LQ 75 2022-02-08T14:01:29+00:00

Хлорният диоксид е изключителен дезинфектант с много приложения, като дезинфекция на питейна вода, тръбопроводи и резервоари, дезинфекция на климатични системи, повърхности. eOxide LQ 85 съдържа 99.99% чист хлорен диоксид, който се генерира във вода чрез взаимодействие на два стабилни течни компонента. eOxide LQ 85 (ClO2) е алтернатива на най-използваните средства за дезинфекция на питейна вода – хлор газ и натриев хипохлорит. Няма никакви вредни остатъчни продукти в процеса на дезинфекция като хлорофеноли или халогенирани въглеводороди (например хлороформ, който е канцерогенен). Съединенията, образувани от реакцията на хлор диоксид с органични замърсители до голяма степен са незначителни по отношение на токсичност. Това прави eOxide LQ 85 идеален дезинфектант за третиране на питейна вода. eOxide LQ 85 има всички предимства на хлора без нито един от недостатъците му. Хлор диоксид е по-мощен дезинфектант от хлора в резултат на което се намалява използването на химикали и няма вредно въздействие върху околната среда. Лесен за приложение и за транспорт.
ВАЖНО: eOxide е дезинфектант за питейна вода. eOxide НЕ е лекарство и НЕ е хранителна добавка! Във връзка информацията в медиите, че хлорният диоксид може да се употребява като средство за лечение на различни по характер заболявания в т.ч. и Ковид – 19, Ви информираме, че приемането на разтвори по-високи от 0,7 мг/л може да доведе до сериозно увреждане на здравето.

Приложения

Световната Здравна Организация препоръчва Хлорния Диоксид в ръководствата за качеството на питейната вода като постоянен дезинфектант за непрекъснат микробиологичен контрол.

Питейна вода
Питейна вода
Отпадъчни води
Отпадъчни води
Охладителни кули
Охладителни кули
Индустриални води
Индустриални води
Напоителни системи
Напоителни системи
Ветеринарна употреба
Ветеринарна употреба
Легионела
Легионела
Биофилм
Биофилм
Oбратна осмоза
Oбратна осмоза