CLEANER & DISINFECTOR

Комбинирано средство за почистване (с обезмасляващ ефект) и дезинфекция. За употреба върху всякакъв вид повърхности, съоръжения и материали, които влизат в контакт с хранителни продукти и течности, също и за санитарни помещения. Не уврежда боядисани и лакирани повърхности, пластмаса или алуминий. Почиства в дълбочина. Биоразградимост > 90% Evolution Test EOCD 301b.
Използва се концентрация от 0,5 до 1%. Достатъчно време за контакт на препарата с повърхността е 5 минути за осигуряване на изпълнението и на двата процеса – почистване и дезинфекция. Продукта е подходящ за машинно и ръчно почистване. Третираните повърхности, материали и уреди с Cleaner & Desinfector трябва да се изплакнат с чиста вода след времето за въздействие.

2017-04-11T14:11:16+00:00

Leave A Comment