ClO2 vs. Eoxide LQ 75 2017-06-03T15:24:28+00:00

Сравнение “класически генериран” ClO2 и  Eoxide LQ 75 (0,75% разтвор)

Classical generated chiorine dioxide Eoxide® LQ 75 solution
1. Разтвор на класически хлорен диоксид се разпада много бързо и ако концентрацията надхвърли 0.5% става експлозивен. Eoxide ® LQ 75 е разтвор, който съдържа 0.75% разтвор на хлорен диоксид, неексплозивен и има трайност  минимум 45 дни.
2 Класическият хлорен диоксид се изпарява във въздуха по време на производствения процес и концентрацията може да варира. Балансираната формула на  Eoxide® компонент A и  Eoxide ® компонент  B гарантират  0.75% концентрация (трябва само да се съблюдават инструкциите за употреба на опаковката и инфо-лист за безопасност).
3 За производството на класическия хлорен диоксид е необходимо сложно и скъпо оборудване (реактори, смесителни системи, и т.н.). Двата компонента на  Eoxide® A и B съдържат необходимите химически вещества да генерирате  Eoxide ® LQ 0.75%разтвор ClO2, НЕ е необходимо никокво оборудване  (само стардартен тъмен на цвят PE-HD бидон и съответно количество вода).
4 За генериране на хлорния диоксид се използват токсични и нечисти химични вещества. Химическите компоненти на  Eoxide® Component A и  Eoxide® Component B са сертифицирани и разрешени в съответствие с най-строгите изисквания (включително стандарт EN 12671)
5 Чистотата на генерирания хлорен диоксид е максимwм до 65%. Чистотата на  Хлориня диоксид Eoxide LQ® 0.75% в разтвора е 99%.
6 Класическия хлорен диоксид трябва да се генерира на място и да се използва незабавно  – има трайност само няколко часа. Това също означава, че остатъчната функция на хлорния диоксид е ограничена. Eoxide® LQ 0.75% разтвор може да се произведе на място, но също така и да се транспортира до желаната  дестинация. Когато се следват предписанията за съхранение трайността на продукта е 45 дни. Това означава, че може да се постигне и по-дълга остатъчна функция (до 72 часа във водни дистрибуционни системи. Това е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ДЪЛГО отколкото самата трайност на  класическия ClO2 .
7 Класическият хлорен диоксид, генериран от течни компоненти се разпада много бързо (нестабилен химически, както и качеството на течносттие бързо се променя, така не може да се контролира концентрацията на продукта). Eoxide® LQ 0.75% се получава от 2 течни компонента  (Eoxide® LQ75 Component A and Eoxide® LQ 75 Component B). Изходните вещества са стабилни химически и не се разпадат. eOx International B.V. гарантира  2 години трайност на компонентите , когато се съблюдават условията на съхранение.
8 Класическият хлорен диоксид трябва да бъде употребен веднага – трайност няколко часа на мястото на производство, не може да се транспортира eOxide® LQ 0.75% има трайност  минимум 30 дни и може да се транспортира до желана дестинация.

 

 

 

 

9 Класическия хлорен диоксид съдържа високи нива хлорити, хлорати и свободен хлор – не е ЧИСТ. Eoxide® LQ 0.75% разтвор съдържа  99% чист хлорен диоксид.
10 Свободният хлор, съдържащ се в разтвора образува същите вторични продукти, познати при дезинфекцията с хлор, което е доказано с научни изследвания и представляват риск от канцерогенни  заболявания, стрес за здравето на човека и значително замърсяване на околната среда Тъй като Eoxide® 0.75% разтвор НЕ СЪДЪРЖА свободен хлор, когато се дозира във водата, вторични продукти и странични ефекти на хлора не се откриват.
11 Класическият хлорен диоксид генерира като вторични продукти хлорити, хлорати, хлориди и свободен хлор и формира риск за човешкото здраве  (Хлоритите са много токсични за човешкото тяло) и натоварват околната среда. Eoxide® LQ 75 0.75% генерира като вторични продукти натриев сулфат и натриев хлорид  (готварска сол).  Тези два вторични продукта трябва да се съдържат във водта, за да се нарича питейна водата, като нивото на натриевия сулфат и хлорид  са НЕЗНАЧИТЕЛНИ.
12 Класическият хлорен диоксид е много корозивен . Eoxide® LQ 75 0.75% не е корозивен при дозиране във водата , само в случаите на  pH на водат  <4.