Oбратна осмоза 2018-02-14T10:35:34+00:00

Oбратна осмоза

Обратната осмоза (RO) е метод на мембранна техническа филтрация, който отстранява много видове големи молекули и йони от разтворите чрез прилагане на налягане върху разтвора, когато е от едната страна на селективната мембрана. Резултатът е, че разтвореното вещество се задържа на страната под налягане на мембраната и чистият разтвор се оставя да премине от другата страна. За да бъде “селективен”, тази мембрана не трябва да позволява големи молекули или йони през порите (дупки), но трябва да позволи по-малки части от разтвора (като разтворителя) да преминават свободно.
Обратната осмоза е чудесно изобретение за пречистване на водата, но всички са изправени пред проблем: Биологично замърсяване на кароновия филтър, мембраните, резервоарите и тръбната система.
Специално внимание е необходимо, за да се избере окислителят, за да се предотврати увреждането на мембраната.
С уникалните си характеристики eOxide LQ 75 е много подходящ продукт за тази цел. EOxide LQ 75 е високо ефективен срещу биофилма, основната причина за загуба на ефективност и намален живот на мембраната в RO системи. EOxide LQ 75 ще поддържа чистата система без да поврежда мембраната и оборудването.
ПРЕДИМСТВА НА EOXIDE LQ 75(хлорен диоксид):
Ефективен в широк обхват на рН (4-10)
Ефективен срещу всички виреещи във водата микроорганизми
Ефективен при ниски дози
Не е корозивен при препоръчителните дозировки
Няма опасни вторични продукти от дезинфекциятя