Биофилм

Това е мястото, където повече от 99% от микроорганизмите се крият и живеят!
Тук трябва да се вземат мерки за контрол на патогените.

Какво представлява биофилмът?

Микроорганизми, вградени в желеобразна матрица, закотвени за повърхността с полимерни захариди.

Фактори, влияещи върху образуването на биофилм

Наличие на хранителни вещества
Хидродинамика
Състав на микробната общност
Клетъчен транспорт

Разнообразие на биофилма

Съдържа микроорганизми в широк спектър с различни метаболитни състояния.
Аеробните и анаеробните видове са способни на съвместно съществуване.
Еднослойни и до 3-измерни структури.
Едноклетъчни и многоклетъчни.
Санирането на биофилм показва, че по-слаб дезинфектант (който прониква през биофилма) ще бъде в състояние да изпълни по-силна дезинфекция, от този, който не успява да проникне.

Биофилмът е устойчив към хлора

По този начин биофилмът, необезпокояван, продължава да нараства бавно.
Реална бариера за проникването на хлора е повърхностния слой, където хлора се неутрализира по-бързо, отколкото може да се разпръсне в матрицата на биофилма.
Хлорът и водородния прекис са предразположени да проникнат през повърхнстния слой, но преди това да се случи биват изконсумирани от безполезни странични реакции. HOCl, H2O2 и O3 реагират с всички органични и неорганични вещества, намиращи се по пътя им.
Само отстраняването на биофилма от стените на тръбопроводите, води до пълна дезинфекция.

Проникване на хлор диоксид (EOXIDE LQ 85) през повърхностния слой биофилм

Хлорният диоксид реагира избирателно.

  • ClO2 реагира бързо със сулфиди и хидроксиди
  • аминокиселини съдържащи сулфидни групи.
  • (цистин, тимин и др.) (Цистин, тимин и т.н.).
  • ди-сулфид връзката (ите) в синтеза на протеини.
  • H2S от анаеробни бактерии (SRBs).
  • ClO2 прониква в биофилма “в търсене” на тази химична реакция