За нас

Основната дейност на фирмата е търговия с почистващи препарати, дезинфектанти и химически продукти. Предлагаме комплексна програма за почистване в хранително-вкусовата промишленост, самолети и хеликоптери, кораби, обработка на метали.

Водещ продукт в нашето портфолио е ЕOXIDE LQ®–85 – чист разтвор на хлорен диоксид за дезинфекция на питейна вода. ЕOXIDE® е регистрирана търговска марка на дружеството за България и Европейския съюз. В тази връзка фирмата извършва консултантски услуги в областта на пречистване на питейни води, проектиране и изграждане на инсталации за пречистване на питейни и отпадъчни води. В областта на пречистване на отпадъчни води предлагаме уникален патентован биореактор за биологично пречистване на водите. Биореакторът е може да се инсталира във всяка  съществуваща ПСОВ с цел оптимизиране на процеса, или за бъде водеща технология в нова ПСОВ. Предлагаме на фермерите гъвкаво решение за превръщане на NH3 в нитрат, нитрит или чист азот и кислород в зависимост от действителните нужди и екологичните разпоредби.

Друго направление в нашата дейност е разработване на почистващи продукти за индустрията, според изискванията на нашите клиенти например премахване на котлен камък,  обезмасляване на черни и цветни метали.

 

Фирмата е сертифицирана по ISO:9001 и ISO:14001