ИНДУСТРИАЛНИ ВОДИ

Обработка на хранителни продукти

 

еOxide 85 унищожава бактериите, включително потенциално вредните патогени, което гарантира намаляване на риска за потребителите и удължен срок на годност на продукцията. Остатъчния хлор диоксид върху продукта се разгражда бързо, не оставя вредни остатъци.

 

Област на приложение Коментар
Плодове и зеленчуци Измийте небелени плодове и зеленчуци след прибирането на реколтата в Еoxide – разтвор, за да се увеличи срока на годност и запазване на свежестта.
Салати Накиснете салатни зеленчуци в продължение на една минута, и опкаковайте. Така су увеличава срока на годност и се запазва цветът.
Гъби Разтворът намалява бактериалните петна на повърхността на гъби. Потопете за една минута или напръскайте.
Риба Решението е подходящо за изчистени и де-мащабирани риби. Накиснете в продължение на най-малко една минута, за да се увеличи срока на годност и да се редуцира миризмата.
Рибни филета Накисване в разтвор в продължение на най-малко една минута. Увеличава се срока на годност и намаляване на миризмите.
Черупчести, мекотели и скариди Накисване в разтвор в продължение на най-малко една минута. Използвайте ClO2 във водата за охлаждане, за да се поддържат санитарни условия. Увеличава срока на годност и запазва свежестта. Пригответе р-р в танкове и потопявайте прясно уловени миди и скариди. Да се поддържа адекватно ниво на хлор диоксид чрез дозиране на всеки един –два дни.