Легионела

Легионелите представляват прътовидни бактерии, които съществуват главно в застояла и топла вода (20 ° – 40 ° С) и умират само при температури над 60 ° С. Топлата вода и климатичните системи, както и части от водопровода, които не се използват редовно са идеалните условия за възпроизвеждане на легионела.

Легионелата може да стане опасна за здравето на хората, когато се вдишват парите от заразен източник на вода, например в душове, джакузи, плувни басейни или чрез климатични системи.

Според оценки на Робърт Кох Институт (RKI) между 6000 и 10000 души в Германия се заразяват от легионерска болест всяка година. Инкубационният период е между два и десет дни. Тези симптоми са подобни на симптомите на тежка пневмония. Когато е диагностицирана правилно и навреме, болестта може да бъде лекувана успешно с антибиотици. Периодични доклади за случаи на болестта помагат да стане ясно колко е важна профилактиката и мерки за контрол, особено в публичните съоръжения. Силно засегнати са:
• Болници
• Домове за стари хора
• Хотели
•Неравномерно ползване на водопровода, или части от тръбопровода
• Училища
• Плувни басейни
• Климатични инсталации, овлажнители за въздух
• Охладителни кули
• Фонтани
• Недостатъчна изолация (разделяне на студена и топла вода)
• Корозирали тръби
• Материали подпомагащи на формирането на биофилм

Легионелата се възпроизвежда винаги във вода, която се движи бавно или застоява по-дълго време. Температури от 20 – 40, органични депозити в тръбните системи и корозия са идеалната среда за развитието и. Световната здравна организация препоръчва Хлорния диокисид за дезинфекция на питейната вода. Освен това еOxide LQ-85 е регистриран по наредбата за пускане на пазара на биоцидни препарати и третира пробема с развитие на легионалaта в корена. Препаратът е доказан като средство, което унищожава биофилма в тръбните системи и при постоянната му употреба не позволява повторното му образуване. Допълнителни положителни ефекти на породукта са силните оксидиращи възможности и премахване на миризми. Образуването на потенциално опасните халогенни форми също се избагва.

За завършване на картината, трябва да споменем и бъдещите действия, които трябва да бъдат предприети в случай на откриване на бактерията. Оперативни мерки за борба с легионела Ако е установена Legionella в някои батерии (душове, кранове), пълната тръбна система, включително фитинги и резервоара за топлата вода трябва да бъдат третирани включително рядко използваните части от системата. В идеалния случай добре е да се вземат превантивни мерки за контрол на бактерията на Legionella, защото Legionella е по-лесно да се предотврати, отколкото да се контролира. Вместо да се реагира впоследствие, ще спестите време и пари в дългосрочен план и ще спечелите доверието на клиенти, гости и потребители.

Единствените познати средства в света, които имат доказан ефект върху биофилма и легионела са Хлорен Диоксид и йонизация със сребърни йони. Двукомпонентната система за производство на Хлорен Диоксид eOxide LQ 85 позволява безопасното използване на CLO2 от малки и големи потребители.

Дезинфекция на питейната вода с хлорен диоксид, като профилактика срещу развитието на легионела

Третиране на сградната водопроводна инсталация с хлорен диоксид eOxide LQ-85 (0,85% разтвор на хлорен диоксид)

ПРЕДИМСТВА

Безопасно унищожава бактериите на легионела, дори и в сложни тръбни системи
Унищожава биофилма – среда за развитието на легионела
При непрекъсната употреба не позволява образуването на нов биофилм
Има силни оксидиращи свойства без да е корозивен и премахва миризми

ЕФЕКТИ

Намалява образуването на потенциално канцерогенните халогенни форми
Ниска степен на оперативните разходи
По-ниски разходи в сравнение с топлинната обработка
Надеждно измерване и контрол
Въведен в съответствие с немски Закон за питейни водите (най-строгия закон в Европа) и Българско разрешение за пускане на пазара.