Напоителни системи

Контролът на алгите в напоителните системи е голямо предизвикателство за земеделските производители. Този проблем постоянно се задълбочава през последните години и производителите признават за значителни финансови загуби и производствени проблеми, причинени от алгите.

КАКВО СА АЛГИТЕ

Алгите са живи организми, които не попадат в обхвата на нормалните протоколи за контрол на вредителите. Алгите не са насекоми и не може да се отстранят посредством инсектициди. Нито са гъбички, които могат да бъдат контролирани от фунгициди. Водораслите и био-филма са способни да формират симбиоза – това, от което единия се нуджае – другия осигурява. Това е една връзка, при която Био-Филмът е в състояние да осигури алгите с достатъчно хранителни вещества, и да замести нуждата им от светлина за създаването на такива хранителни вещества. Това позволява на водораслите да се развиват и в напоителните системи и разбираме защо контрола на водораслите е толкова труден.

eOxide LQ 85 - ЕФЕКТИВНОТО СРЕДСТВО СРЕЩУ АЛГИ

eOxide LQ 85 е агент за ефективно саниране на тръбопроводите и за пречистване на водата. В напоителните системи се използва по-висока концентрация, за премахване на био-филма, тъй като предизвиква запушвания и потенциално може да се развият патогени. При непрекъснато третиране на водата, може да се използва ниска концентрация на хлор диоксид, за да се запазят чисти тръбите за напояване и за отстраняване на алги и болестотворни микроорганизми.