ПОЧИСТВАНЕ НА ОРЪЖИЯ – ПРОДУКТИ

NATO-STOCK-NUMBER

НАТО КОД НАИМЕНОВАНИЕ
4940-17-109-9776 Stainless steel Parts Cleaning
6810-17-103-9626 Weaponcleaner / Armamentcleaner
6850-17-107-1764 Super Degreaser Blue
6850-17-107-9788 Тesting Liquid for Measuring
6850-17-109-2267  Non Solvent Degreaser Concentrate (Silikondegreaser)
 6850-17-107-6706  Spray-machinecleaner F-10
 6850-17-107-6705  Partscleaner
 6850-17-106-8474  Weaponcleaner / Atmamentcleaner
 6850-17-108-4406  Aircraft Gell Light 2035
 7930-12-334-8453 Monitorcleaner Airosol
6850-17-112-0384 Ryzolin Non Sol 1 (K)
7930-13-115-0295 Economic
7930-17-056-6959 Floor cleaner
6850-17-106-8473 Bupi Cleaner Concentrate
6850-17-056-4982 Antifoam
7930-17-107-6413 Carwash Cleaner
7930-17-110-3087 Bio-Wheel Clean
7930-17-108-5508 Floor cleaner
9150-17-054-6348 Cutting Fluid
7930-17-110-3086 Bio-clean car cleaner
 9150-01-381-5558 Lubricant for weapons

 

Armament Cleaner

Силен алкален почистващ препарат с високотехнологични добавки за почистване на оръжия. Не увреждат повърхностите, замества разтворители, емулсионни почистващи препарати и хлорни продукти. Високо биоразградим, безопасен за употреба върху черни и цветни метали, лакирани повръхности. Антикорозионни добавки предпазват от образуването на ръжда.

 

Weapon Oil 967

Комбинира 3 основни функции в един продукт

* Почистване

* Смазване

* Защита

Не съдържа съставки, намаляващи озоновия слой и отговаря на изискванията на California Clean Air Act VOC. За ръчно носени оръжия, оръжейни системи от голям и малък калибър, действа добре при всички климатични условия от -54 С до 65 С