Дезинфекция на вода с Eoxide LQ-85, ХЛОРЕН ДИОКСИД

Хлорният диоксид е изключителен дезинфектант с много приложения, като дезинфекция на питейна вода, тръбопроводи и резервоари, дезинфекция на климатични системи, повърхности. eOxide LQ 85 съдържа 99.99% чист хлорен диоксид, който се генерира във вода чрез взаимодействие на два стабилни течни компонента. eOxide LQ 85 (ClO2) е алтернатива на най-използваните средства за дезинфекция на питейна вода – хлор газ и натриев хипохлорит. Няма никакви вредни остатъчни продукти в процеса на дезинфекция като хлорофеноли или халогенирани въглеводороди (например хлороформ, който е канцерогенен). Съединенията, образувани от реакцията на хлор диоксид с органични замърсители до голяма степен са незначителни по отношение на токсичност. Това прави eOxide LQ 85 идеален дезинфектант за третиране на питейна вода. eOxide LQ 85 има всички предимства на хлора без нито един от недостатъците му. Хлор диоксид е по-мощен дезинфектант от хлора в резултат на което се намалява използването на химикали и няма вредно въздействие върху околната среда. Лесен за приложение и за транспорт.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Световната Здравна Организация препоръчва Хлорния Диоксид в ръководствата за качеството на питейната вода като постоянен дезинфектант за непрекъснат микробиологичен контрол.

ПИТЕЙНИ ВОДИ

drinking-water-big

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Toxic-Wastewater-Dump

ОХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ

cooling-towers

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

irrigation-big

ВЕТЕРИНАРНА УПОТРЕБА

ИНДУСТРИАЛНИ ВОДИ

water-apple

ЛЕГИОНЕЛА

legionella

ОБРАТНА ОСМОЗА

IMG_1954-1024x600

БИОФИЛМ

biofilm2