НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Често срещан проблем във всички напоителни системи, е растежът на микроорганизми в напоителните тръби, причинявайки лош поток, запушвания и потенциал за разпространение на болестотворни организми в цялата напоявана зона, особено гъбични заболявания.

 

Микроорганизмите, цъфтящи в напоителните тръби, включват бактерии и гъбички и, ако има достатъчно светлина, водорасли. Напоителните тръби осигуряват идеална среда за установяване на биофилм от вътрешната страна на тръбите.

 

Освен натрупването на минерали, наличието на биофилм е единствената най-вероятна причина за намален поток и запушвания в напоителните системи. Наличието на биофилм също така представлява постоянен източник на потенциално вредни микроорганизми в цялата напоителна система.

Редовната поддръжка е от съществено значение за поддържане на ефективността на напоителните и капковите системи, както и за осигуряване на максимално възможен живот на системата.

 

Качеството на водата играе голяма роля при определянето на оптималния график за поддръжка на всяка система. Има три причини за запушване, които трябва да се имат предвид при проектирането на програма за поддръжка на напоителната система: биологична, химическа и физическа. Eoxide LQ-85, който е хлорен диоксид, е най-ефективното средство срещу биологично запушване.

 

Опасностите от биологично запушване произтичат от:

Растеж на бактериална слуз (биофилм). Слузта защитава микроорганизмите, където те се развиват необезпокоявани.

Растеж на водорасли навсякъде, където има достатъчно светлина

Биологичен растеж върху седименти, допринасящ за физическото запушване на дюзите за пръскане чрез свързване.

Адхезия и агломерация на фини прахови частици в резултат на биологична активност. Биофилмът е свързващият агент за отлагане на котлен камък по стените на тръбопроводите.

Утаяване на желязо и сяра, причинено от биологична активност.

 

Контролирайте микроорганизмите в напоителните тръби

Конвенционалните хлорни, бромни, пероксидни и неокисляващи биоциди нямат ефект при контролирането на микроорганизмите в напоителните тръби поради кратко време на контакт, освен ако не се дозират в много високи концентрации. Дори при високи дози, тези дезинфектанти не премахват биофилма.

 

Високите концентрации на дезинфектант във водата за напояване също са потенциално вредни за напояваните растения. Повечето неокисляващи биоциди са неприемливи за пръскане върху хранителни култури.

 

Хлорният диоксид преодолява всички тези проблеми. Той е ефективен срещу водорасли, бактерии, бактериални спори, гъбички, протозои и вируси и е единственият метод за дезинфекция, който е ефективен при контролирането на биофилма.

 

Хлорният диоксид остава ефективен в широк диапазон на pH от 4 до 10, не реагира с амоняка или органичните вещества във водата и всеки остатъчен хлорен диоксид върху растенията бързо се разгражда до безвредни неорганични съединения.

 

В допълнение към тези ползи хлорният диоксид, когато се използва в достатъчно високи дози, ще дезинфекцира твърди повърхности, предотвратявайки разпространението на болестотворни бактерии, гъбички и вируси. Доказан ефект в практиката при унищожаване на Тута Абсолюта при доматите.