ПЕТРОЛНА ИНДУСТРИЯ, РАФИНЕРИИ, ТАНКЕРИ

Водоразтворими почистващи препарати и обезмаслители за почистване на танкери за суров петрол, кораби за насипни товари и химически продукти, приложими за ръчно прочистване и с всякакъв вид почистващи системи, възможност за разреждане със солена (морска) вода.

Почистването на цистерните е трудна и мръсна, а понякога, дори и опасна работа. Пожари и експлозии могат да настъпят вследствие на запалимостта на превозваните материали. Ето защо всички остатъчни продукти в резервоарите трябва да бъдат напълно отстранени преди да започне каквато и да е работа или ремонт. (Продуктите имат сертификат Gas-free преди заваряване).

 

eOx разработи няколко нетоксични и безопасни почистващи продукти с изключително висок почистващ капацитет за тази дейност.

За отстраняване на дебели и силни слоеве на суров петрол и остатъците, ние разработихме продуктите HDC и EGR. Тези продукти ще разтворят и лесно ще отстраните остатъците както от по-леки наслоявания, така и парафиновите остатъци, заради които се налага затопляне, за да могат да бъдат изпомпани.

След почистването с тези продукти, можете да премахнете всички останали пари и газ чрез изплакване с разтвор на E-FLUSH. (1:100 до 1:200). E-FLUSH е разработен за почистване на дестилационните кули на петролните рафинерии.

С тези продукти е възможно да се чистят по безопасен начин всички видове цистерни за суров петрол, както и най – големите танкери за суров петрол (500,000 тона) така ипо-малки превозвачи (140,000 тона).

За почистване на кораби за насипни товари (80,000 т) ние ви съветваме да използвате

Е- FLUSH.

Този продукт е на водна основа и може да се разрежда с вода до 1:100 – 1:200. Всичкипродукти могат да бъдат използвани с почистваща система под високо налягане. С Е-FLUSH ще отстраните остатъците, които се транспортират от танкери подобни на бензин, тежък мазут или дизел.

Продуктите са нетоксични, негорими, безопасни за потребителите и околната среда.

 

За третиране на баластните води изключително ефективен за приложение е Еoxide LQ-85, за да се предотврати замърсяването с водорасли и микроорганизми. Модерните танкери за суров петрол обикновено имат 15 карго резервоари, защитени от двукорпусна конструкция, която може да се запълни с морска баластна вода, за да се извърши празният курс след като петрола е бил доставен.Тази морска вода може да се дезинфекцира с Eoxide в много ниски дози до 0,05 мг/л.

 

 

Системи за обратна осмоза  за преработка на морска вода на борда на кораба

 

Системи за преработка на морска вода с всякакъв капацитет и нужди – компактни, с ниска средна и висока производителност, в контейнери, серия за яхти и вода за питейни или технически нужди. Предлагаме двустепенните системи за морска вода, където автоматично се контролира налягането и потока,а това прави резервоар за вода между двете стъпки ненужен и ни позволява да имаме компактна система, която спестява място. Има възможност за избор между производство на питейна вода или деминерализирана вода според нуждите и това става чрез дистанционно управление.

Станциите за висока производителност са оборудвани със система за рекуперация на енергия – това е най новата иновативна технология, съставена от високоефективна помпена система, която в комбинация с групата за обмен на налягане и бустерна помпа намалява консумацията на електроенергия, без да намалява общата ефективност. С помощта на това оборудване успяхме да намалим размера на помпата за високо налягане, както и да постигнем икономия на енергия до 60%.

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА САНТИННИ ВОДИ НА БОРДА НА КОРАБА ИЛИ ПСОВ НА ПРИСТАНИЩЕТО

 

През април 2019 г. ЕС прие нов регламент, според който всяко пристанище на ЕС трябва да има съоръжение за обработка на сантинни води от кораби.

Това трябва да бъде приложено от страните – членки на ЕС най-късно през 2021 г.

 

Ние предлагаме съоръжение, което е изключително комактно – в сравнение с конвенционалните заема само 1/10 част от необходимото място и може да реши всички проблеми с отпадъчните води. През последните години има практика да се инсталират на борда на кораба или в съществуващи ПСОВ, които не функционират достатъчно добре.

 

Предлагаме възможност за финансиране на инвестицията.