ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ВИСОКОЕФЕКТИВЕН БИОРЕАКТОР: BIO-R-95

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИОРЕАКТОР ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ BIO-R-95

В Европа емисиите на амоняк (NH3) значително допринасят за замърсяването с фини прахови частици (PM2,5) и свързаната с това преждевременна смъртност. Директивата 2016/2284/ЕС задължи всички държави от Европейския съюз да намалят емисиите на NH3 с 6% спрямо 2005 г. до 2020 г.

BIO-R-95 е отличен за оптимизиране и коригиране на съществуващо биологично третиране или за водеща технология в нова пречиствателна станция.
BIO-R-95 предлага на фермерите гъвкаво решение за превръщане на NH3 в нитрат, нитрит и накрая в чист азот и кислород (въздух), в зависимост от действителните нужди и екологичните разпоредби.

Не се добавят химикали.

Bio-R-95 е отличното решение за пречистване на отпадъчни води и повторно им използване.

Тази високоефективна биотехнология може да се използва за оптимизиране на съществуваща инсталация или може да се използва като водеща технология в нова пречиствателна станция.

Биореактор Bio-R-95:

Високоефективен биореактор (Bio-R-95) е единственият биореактор в света с 95% използване на кислород.

Това води до нулево излишно натрупване на утайка.

Няма да има нужда от пресоване/сушене и транспортиране на излишната утайка.

В конвенционалните системи излишната утайка може да бъде до 1% от общия обем вода, което е скъпо за изхвърляне/изгаряне и струва енергия за изсушаване/пресоване и транспортиране.

ПО-МАЛКО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ:

Нашият високоефективен биореактор намалява до 40-50% от разходите за енергия в сравнение с конвенционалните системи, включително окисляването на биомаса.

 

Необходимата площ за инсталиране на Bio-R-95: <10% в сравнение с конвенционална система, така че за инсталацията е необходима малка повърхност.

  Характеристики на BIO-R-95:

Характристики на конвенционалното биологично третиране:

 

Обемно натоварване: до 15 kg BOD(COD)/m3/ден 350 грама BOD/m3/ден
Хидравлично задържане: 45 до180 минути 18-24 часа
Използване на кислород: 95%

6-12%

 

Разграждане на БПК:

>95%

 

 
Време на активиране на биологичния процес: 24-48 часа 4-10 дни

 

 

Максималният воден поток, който може да се третира на ден с Bio-R-95 е неограничен, тъй като системата е модулна. Може да се разшири лесно.

BIO-R-95 се изработва от висококачествена стомана или HDPE в зависимост от изискванията и приложението на клиента.
BIO-R-95 е отличен за оптимизиране и коригиране на съществуващо биологично третиране или за водеща технология в нова пречиствателна станция.
BIO-R-95 предлага на фермерите гъвкаво решение за превръщане на NH3 в нитрат, нитрит или чист азот и кислород в зависимост от действителните нужди и екологичните разпоредби.
BIO-R-95 е много икономичен в сравнение със стрипперите за NH3, използвани в някои процеси на биогаз въз основа на първоначалната инвестиция и оперативните разходи.
Поради огромното намаляване на нивото на BOD/COD във водата благодарение на BIO-R-95 ще се удължи значително живота на RO- мембрани.
Ефективността на BIO-R-95 се контролира автоматично и непрекъснато чрез различни параметри, например ниво на кислород, БИОД, СОД, pH и температура.
В зависимост от наличното оборудване, лабораторния анализ на входа и параметрите, необходими за постигане след обработката, нашите инженери могат да изчислят необходимите размери на реакторите BIO-R-95.