ХЛОРЕН ДИОКСИД CLO2 – EOXIDE LQ-85

Предлагаме цялостни решения, включващи проектиране, производство и пуск в експлоатация на пречиствателни станции за питейни води. Системите ни осигуряват вода с най-добро качество, благодарение на иновативните и доказани технологии, които прилагаме. Стандартизираните ПСПВ са проектирани да обслужват население от 200 до 200 000 души. По-ниски или по-високи дебити предлагаме по спецификации на клиента. След като са напълно произведени, монтирани и тествани в завода, изискванията за строителни работи са минимални. Възможност за модулиране на производството. Лесна инсталация и пуск в експлоатация

Компактни станции за питейни води

Минимални изисквания за строителство
Бързо свързване на място
Напълно автоматични с прости и надеждни елементи за управление
Оборудване, произведено с антикорозионни материали и голяма устойчивост
Ефикасно и евтино техническо решение както за монтаж, така и за експлоатация

Инжинеренг на модулни и компактни станции за пречистване на питейна  вода, които  могат да се инсталират във всяка част от света. Нашите инженери са разработили системи за преработка и пречистване на широк спектър от съществуващи води като:

ВОДА ОТ РЕКА

vr-800x575

ВОДА ОТ ЯЗОВИР

vy-800x600

ВОДА ОТ СОНДАЖ/КЛАДЕНЕЦ

vk-800x600

В зависимост от вида на водата, която ще се пречиства, пречиствателните станции могат да бъдат пригодени към конкретните характеристики на водата. Необходимо е само  анализ на водата и воден поток за пречистване.

Нашата компания работи с филтрационни технологии, микрофилтрация, обратна осмоза, декантиране, химическо утаяване, дезинфекция и т.н. … комбинирайки ги, за да отговарят на типа вода,  която е необходимо да се пречисти.

Пречиствателна станция за питейна вода за малки населени места –65 м3/ час

ps65

Станция за обезсоляване на морска вода за производство на питейна вода с цел захранване на цял хотелски комплекс: басейни, стаи и ресторанти- 1000 м3/ ден

ТЕХНОЛОГИЯ / Обратна осмоза

Пречиствателни системи при бедствия и аварии

Произвеждане на питейна вода на места без електрическа мрежа.

pve2
pve3