НАНО ТЕХНОЛОГИИ – EOX-SOV BIO-SURFACTANT

ЕOX-SOV Натурални Повърхностно Активни Вещества получени чрез нано технологии намират все по-голямо приложение в различните производства и отговарят на все по-високите критерии за опазване на околната среда.
Продуктите са сертифицирани по HACCP.

Технология:

Ново поколение в Дe-емулгиращите формули за суров петрол и утайка. Продукти, които отговарят на стриктните  стандарти, а в много случаи надвишават онези, които са налични в момента на световния пазар (OSHA Standard29 CFR – 1910 1200).

В ПЕТРОЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ:

Ново поколение в Дe-емулгиращите формули за суров петрол и утайка.  Продукти, които отговарят на
стриктните  стандарти, а в много случаи надвишават онези, които са налични в момента на световния
пазар (OSHA Standard29 CFR – 1910 1200).

 • Използва се като демулгатор за отделяне на маслената от течната и газообразната фаза
 • Използва се като депресант на течливостта чрез поддържане на восъка и суровия петрол в суспензия
 • Улеснява процеса на отделяне на петрол / вода / твърдо вещество от процеса на възстановяване на въглеводороди от утайки от дъното на резервоара за суров нефт, допринася за извличане до 90%  на петролни продукти от утайката

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО:

Изключително ефикасни като хранителна добавка за пиленца и прасенца, риби – редуцират се медикаментите, наддават по-бързо на тегло с по-малко храна, подтиска канибализма при свинете.

 • Стабилизиране / намаляване на растежа на дрождите, гъбите и бактериите в храната на свинете
 • Намалява изграждането на фосфати в праховите отпадъци с 60-70%
 • Може да се използва в сухи и влажни храни за прасета, птици и крави

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

 • Пречистване на отпадъчни води – редукция COD/BOD, азот, тежки метали, хлорати, и хлорити и т.н. Намаляване и контрол на NH3 / NH4, намаляване на нивата на COD в няколко типа отпадъчни води
 • Отлично представяне поради естерните ОН групи и активността на водородната група

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА ЗА ПРАСЕНЦА И ПИЛЕТА:

 • Изключително ефикасни като хранителна добавка за пиленца и прасенца – редуцират се медикаментите, наддават по-бързо на тегло с по-малко храна, подтиска канибализма при прасетата
 • Стабилизиране / намаляване на растежа на дрождите, гъбите и бактериите в храната на свинете
 • Намалява образуването на фосфати в праховите отпадъци с 60-70%
 • Може да се използва в сухи и влажни храни за прасета, птици и крави
 • Уникална производителност в комбинация с продукт eOx-Biogawas, който се използва за премахване на миризмата от NH3 / NH4 и генерира висококачествен тор

ПРЕМАХВАНЕ НА МИРИЗИМИ:

 • Премахване на миризми – само за минута премахва неприятни миризми – септични ями, химически тоалетни, изпарения от киселини

РИБАРНИЦИ:

 • Намалява и контролира изграждането на NH3 / NH4 по време на транспортирането на риба

ОРАНЖЕРИИ:

 • Намират приложение като биопестициди – инсектицид, фунгицид и вирусоцид

БИОГАЗ:

 • За оптимизиране и стабилизиране на равновесието между бактериите, образуващи киселина и бактериите, образуващи метан, при производството на биогаз.Подобрява разделянето на кондензатите, гликола, водата (солите) в дехидратационната единица при производството на природен газ

EOX-SOV NANO CLEAN

Вдъхновени от природата

EOx® Nano-Clean е серия почистващи препарати, базирани на комбинация от безопасни, биоразградими детергенти и микроорганизми.

За максимум предимства: бързо и безопасно почистване в резултат на съчетание на химията и микроорганизмите. Мощно почистване, съчетано с невероятно отстраняване на миризмите.

Добавените ензими осигуряват естествен траен ефект.

Серията Nano-Clean не съдържа предупредителни знаци според CLP. Серията EOx® Nano-Clean е разработена в съответствие с програмата НАССР за безопасност на храните.

NANO-CLEAN BLUE CONCENTRATE

Универсален почистващ препарат за ежедневна употреба, обезмаслител

NANO-CLEAN PURPLE CONCENTRATE

Микробиологичен почистващ препарат за санитарни помещения

Nano Clean Colourless Concentrate

Микробиологичен препарат за кухни

NANO CLEAN GREEN CONCENTRATE

Микробиологичен пенлив препарат за подове

Nano Clean Odor Control

Микробиологичен контрол на миризмите и дезодориране. Премахва неприятните миризми, след употреба остава неутрален мирис, само чрез обикновената употреба. Приложим за различни области като отпадъци, събирателни пунктове в сгради, тор, преработка на компост и др.