Кемоксайд предлага природни решения за пречистване на отпадъчни и питейни води

Разговор със Зоя Велкова, Управител на Кемоксайд

 – Г-жо Велкова, представете компанията и фокуса на дейността Ви.

Фирма Кемосайд е създадена през 2011 г. в съдружие със собственика на холандската фирма ЕОКС Интернешънъл, която тази година отбелязва 50 годишен юбилей. През 80-те години на миналия век се специализира в производството на водоразтворими почистващи препарати, като още тогава обръщат внимание на околната среда и усъвършенстват формулите така, че да са безвредни за потребителите и щадящи околната среда. Едно от най-важните предимства е, че разработваме препарати за клиенти, които имат проблеми в тяхното производство със специфични замърсявания, с които не могат да се справят, използвайки конвенционални почистващи препарати. Предлагаме препарати за хранително-вкусовата промишленост, петролната индустрия, металургията, авиацията, автомобилната индустрия, армията и др.

– Разкажете за някои продукти за третиране на отпадъчни води.

В областта на пречистване на отпадъчни води Кемоксайд представя продукти и решения на немската компания Иннохем. През последните 20 години фирмата разработи революционен процес за преработка на отпадъчни води с възможност за повторна употреба и заустване, така че водите да отговарят и на най-високите изисквания. Уникалният процес на преработка се основава на патентован биореактор. Общото количество разтворени твърди вещества се редуцира до 99%, без употреба на флокуланти и 50% по-нисък разход на енергия. Това осигурява един вид биологично пречистване, като премахва разтворени масла (петрол), бензен, толуен и ксилен (BTEX), тежки метали. Освен че редуцира утайките до 99%, възможно е да се преработвт утайки и от други пречиствателни станции. Биореакторът е съвместим с всички съществуващи ПСОВ. Компактен е – заема само 1/10 част от мястото, необходимо за обикновения биореактор, което прави възможно третирането на водите на мястото, където възниква замърсяването. Намира приложение при изключително тежки замърсявания на водите (при добива на петрол, в химическата промишленост и др).

-Представете иновативно решение, което предлагате за дезинфекция на питейна вода.

Нашето иновативно решение за третиране на питейни води е Еоксид Ел КЮ-75. Това е двукомпонентна система за получаване на място на 0,75% разтвор на чист хлорен диоксид, при смесването на 2 стабилни течни компонента във вода, без да е необходим генератор и без риск от експлозия. Това е най-безвредният за човешкия организъм продукт за дезинфекция на питейна вода, тъй като остатъчен продукт е малко количество соли, които обикновено се съдържат във водата и абсолютно безвреден за околната среда. Хлорният диоксид унищожава всички виреещи във водата микроорганизми, действа с пълен капацитет при рН от 4 до 10, подобрява вкуса и мириса на водата. Най-ефикасното и евтино средство за прочистване на тръбопроводите от биофилм, а по този начин и контрол на бактерията на Legionella в болници и хотели.

-Какви планове имате относно развитието Ви?

Бъдещите ни планове са в областта на пречистване на производствените води в петролната индустрия в Русия, Казахстан, Азербайджан и Иран. Що се отнася до българския пазар досега бяхме концентрирани само в областта на индустрията и дезинфекцията на питейни води. От тази година обръщаме внимание и на пазара на дребно. Имаме 2 нови продукта на базата на хлорен диоксид – таблетки хлорен диоксид за дезинфекция на питейна вода в резервоари, басейни, кладенци и гел-хлорен диокисид за дезинфекция на въздуха в помещения и премахване на неприятни миризми (една опаковка е достатъчна за дезинфекция на помещение от 25 m2 в продължение на месец). Продуктът е приложим и за дезинфекция на климатични инсталации. Предлагаме и домашни системи за обработка на вода чрез обратна осмоза, омекотителни инсталации, ултрафилтарция, УВ, филтри, системи за премахване на манган и желязо.

Източник: elmedia.net