ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

Самолети / Хеликоптери

Продуктите са тествани и сертифицирани в USA, в съответствие с изискванията на Boeing D6-17487 Revision L. 100% безопасни за употреба върху всички повърхности – пластмаса, лакирани повърхности, кожа, подове, стени, тавани и други. Негорими, нетоксични, не съдържат фосфати, киселини или силикон. Високо биоразградими (Tested TNO Delft)

НАССР Хранително вкусова промишленост, хотели, ресторанти, СПА центрове

Почистващи препарати разработени в съответствие с европейските норми 1999/45/EG и 2001/59/EG (HACCP), ISO 9001-2002 сертифицирани от BVQI

ТРАНСПОРТ

Комплексни програми за почистване на:

  • Влакове
  • Яхти, кораби, танкери
  • Камиони, каравани

Биоразградими, високо концентрирани препрати, безопасни за околната среда и потребителите.

ИНДУСТРИАЛНА УПОТРЕБА

Едно от най-важните предимства на нашата фирма е, че разработваме препарати за клиенти, които имат проблеми в тяхното производство със специфични  замърсявания, с които не могат да се справят, използвайки конвенционални почистващи  препарати. Разработили сме  повече от 200 вида препарати за петролната индустрия, металургията, авиацията, автомобилната индустрия и армията със силен почистващ ефект, безвредни за потребителите и щадящи околната среда.

nanotechnoloa

НАНОТЕХНОЛОГИИ

ЕOX-SOV Натурални Повърхностно Активни Вещества получени чрез нано технологии намират все по-голямо приложение в различните производства и отговарят на все по-високите критерии за опазване на околната среда.
Продуктите са сертифицирани по HACCP.

ОРЪЖИЯ

Продукти за специална употреба. 21 продукта сертифицирани за приложение в армиите на НАТО  със съответните НАТО Кодове. Продукти несъдържащи разтворители, безвредни за околната среда и за потребителите.